O SIRIUS leadership programu

Trajanje programa:

20 dana u 6 mjeseci

Broj modula:

10 (moduli traju po 2 dana)

Termini predavanja:

četvrtkom (14:30-19:30) i petkom (9:00-15:30)

Maksimalan broj polaznika:

20

Cijena:

28.900,00 kn + PDV

Kontakt za prodaju:

Marija Vuković

Telefon:

+385 1 3897035

Mobitel:

+385 98 251257

E-Mail:

marija.vukovic@studio-5.co,

office@studio-5.co

Elementi SIRIUS leadership programa

Rok za prijavu na program

12.6.2020.

Ukratko o modulima

Modul 1a - Upravljanje sobom

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

Uvodna radionica Leadership programa posvećena je istraživanju sebe kao polazišne točke za razumijevanje i vođenje drugih.

Radionica je temeljena na različitim psihologijskim metodama samouvida s osvrtom na:

• Dublji uvid u vlastito funkcioniranje
• Uvid u funkcioniranje ljudi različitih od nas samih
• Kreiranje efikasnih odnosa zasnovanih na razumijevanju različitosti
• Upravljanje konfliktom
• Uvid u vlastite snage i prostor za razvoj
• Analizu vlastitog trenutačnog stila vođenja

REZULTATI MODULA

Radionica otvara prostor za početak Leadership programa Sirius. Polaznici dobivaju:

• Dublji uvid u vlastite snage i područja za razvoj
• Bolje razumijevanje načina funkioniranja drugih ljudi
• Osvještavanje vlastitih načina reagiranja u konfliktnim sitaucijama i uvide za bolje upravljanje takvim situacijama
• Osvještavanje važnosti emocionalne inteligencije i načina na koji se ona razvija
• Smjernice za daljnji osobni razvoj

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 17. 6. 2020. (iznimno SRIJEDA) do 17. 6. 2020.

Predavač

Latica Mladina, Psihologinja, suosnivačica tvrtke Together d.o.o.

Modul 1b - Upravljanje promjenom

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Faze promjene, dinamika izmjene faza i kretanje kroz faze
• Praktična primjena teorije za analizu vlastitih stanja i prepoznavanje stanja drugih
• Matrica rješavanja problema
• Planiranje akcija za bolje upravljanje promjenama na osobnoj razini

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje dinamike promjene, svojih i reakcija drugih u različitim fazama promjene
• Korištenje platforme za planiranje akcija za bolje upravljanje promjenama na osobnoj razini
• Korištenje teorije kao platforme za rješavanje problemskih situacija

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 19. 6. 2020. do 19. 6. 2020.

Predavač

Rajka Marković, suosnivačica i direktorica tvrtke Prava formula

Modul 2 - Marketing i prodaja

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Strategija marketinga i važnost brenda
• „XP“ unutar prodajnih strategija i kanala
• Stvaranje kulture usmjerene na korisnika (korisnik u središtu interesa)
• Koraci za uspostavljanje kompanije usmjerene na zadovoljstvo korisnika – kreiranje procesa i poslovnih politika prema motrištu/s pozicije korisnika

REZULTATI MODULA

• Upoznati korisnike s marketinškim strategijama robnih marki te kako pristupiti i/ili rukovoditi planiranjem
• Savladati osnovna znanja o kanalima komunikacije robnih marki te njihovom planiranju i usklađivanju sa željama/potrebama korisnika
• Dobiti osnove utvrđivanja prodajne strategije, strategije cijena i channel mixa te osnovne prodajne vještine

Koliko modul traje?

2 dana

 

Od 10. 9. 2020. do 11. 9. 2020.

Predavač

Vesna Vlahović Dašić

Vesna Vlahović Dašić, direktorica marketinga u Coca-Coli za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Bugarsku i Austriju

Modul 3 - Projektni poslovni menadžment / Predstavljanje projekata

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Osnove upravljanja projektima kroz glavne faze projekta – pokretanje, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, zatvaranje („Waterfall“ i „Agile“ koncept)
• Uloge i odgovornosti sudionika u projektu
• Definiranje opsega, proračuna i projektnog plana
• Praćenje tijeka projekta i potrebne promjene („Waterfall“ i „Agile“ koncept)
• Vođenje projektnog tima
• Upravljanje portfeljem projekata
• Predstavljanje projektnih zadataka grupama

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje uloge projekata u organizaciji
• Implementacija organizacijske strategije kroz projekte
• Ovladavanje ključnim čimbenicima za uspjeh projekta
• Teoretsko i praktično znanje o svim fazama jednog projekta („Waterfall“ i „Agile“ koncept)
• Praćenje i upravljanje projektima tijekom njihova cijeloga životnog ciklusa te uloga ureda za upravljanje projektima u tvrtki (PMO)

Koliko modul traje?

2 dana

 

Od 17. 9. 2020. do 18. 9. 2020.

Predavač

Igor Zlatevski, direktor Ureda za strateški razvoj (Hrvatska lutrija d.o.o.)

Modul 4 - Poslovna strategija / Strateški menadžment

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Uvod u strateški način razmišljanja; novi načini razmišljanja i strateški pogled
• Otkrivanje trendova i uzoraka u makrookružju
• Uvođenje strateškog načina razmišljanja u poslovnu praksu, metoda Balanced Scorecard
• Kako usvojiti potpune operativne implikacije strateškog načina razmišljanja
• Inovacija – što i kako?

„Blue Ocean“ strategija – okvir i uspješan „case
study“

• Postavljanje akcijskog plana za usvajanje vještina strateškog načina razmišljanja za sebe i svoje kolege

REZULTATI MODULA

• Naučiti kako kreirati stratešku viziju koja će inspirirati i osnažiti tim/organizaciju
• Naučiti koristiti se strateškim promišljanjem u svrhu analize trenutačne strateške pozicije
• Otkriti kako razviti snažne strategije koje će postići viziju i ostvariti ciljeve
• Kako postići inovaciju u procesu

Koliko modul traje?

2 dana

 

Od 1. 10. 2020. do 2. 10. 2020.

Predavač

Ivana Gažić

Ivana Gažić, predsjednica Uprave – CEO (Zagrebačka burza d.d.) – 1. dan
Dr. Dino Dogan, direktor-osnivač (Macaklin d.o.o.) – 2. dan

Modul 5 - Financijski menadžment

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Strateški pogled na financije - osnove
• Budžetiranje i planiranje (budgets and forecasting)
• Kako funkcionira račun dobiti i gubitka
• Kako funkcionira bilanca
• Kako funkcionira tijek novca
• Osnove računovodstva
• Osnove modela Business Case
• Odluke o kapitalnim ulaganjima
• Suradnja s odjelima financija

REZULTATI MODULA

• Precizno određivanje ključnih pokazatelja financijskih performansi
• Prezentacija napretka svojih ciljeva ključnim dionicima
• Kako razmišljati analitički
• Upotreba alata i metoda za poboljšanje financijskih učinaka/rezultata
• Donošenje poslovnih odluka na solidnim analizama financijskih pokazatelja
• Priprema prijedloga financijskih ulaganja za nove projekte i inicijative

Koliko modul traje?

2 dana

 

Od 15. 10. 2020. do 16. 10. 2020.

Predavač

Andrej Grubišić, direktor-partner (Grubišić&Partneri d.o.o.)

Modul 6a - Upravljanje timovima i učinkom

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Oblici formiranja i razvoja timova – efikasnost i uspješnost
• Izgradnja „high performance” timova i upravljanje učinkom – metodologije i alati
• Kontrolni mehanizmi za menadžere
• Menadžerske meke vještine (soft skills) u upravljanju timovima
• Mentorstvo i upravljanje znanjem u timovima
• Rizici, opasnosti i najčešće pogreške u upravljanju timovima

REZULTATI MODULA

• Voditi timove s fokusom na rezultat
• Provesti proces izgradnje i razvoja timova
• Implementirati kontrolne mehanizme s ciljem podizanja timske i individualne učinkovitosti
• Razumjeti motivaciju i usmjeravati članove tima kroz uvjetovanje i učinkovit feedback
• Izgraditi širinu upravljačkih stilova i komunikacijskih obrazaca sukladno specifičnosti timova, tipovima ljudi i njihovim individualnim potrebama

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 29. 10. 2020. do 29. 10. 2020.

Predavač

Fran Mikuličić, korporativni consigliere

Modul 6b - Komunikacijski i prezentacijski alati

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Kontekst, vrste i osobine poslovnih prezentacija
• Priprema i strukturiranje prezentacije
• Kreiranje priče – storyline
• Osmišljavanje i strukturiranje slajdova
• Poslovno prezentiranje – priprema i izvedba

REZULTATI MODULA

• Kreiranje jasnih i strukturiranih prezentacija
• Isticanje i prenošenje ključnih poruka
• Komuniciranje poruka vizualno – slajdovima
• Uvjerljivo prezentiranje poslovnih tema i sadržaja na način da drugi čuju, zapamte i voljni su djelovati u skladu s onim što su čuli
• Poboljšan poslovni doprinos kroz poboljšanu suradnju i komunikacijske vještine

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 30. 10. 2020. do 30. 10. 2020.

Predavač

luka krejči

Luka Krejči, direktor-osnivač (Prezentacija d.o.o.)

Modul 7 - Rad na projektima / Mentorstvo u prostorima Studija 5

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Projektni zadatak (nekoliko hrvatskih kompanija) koji dobivaju polaznici u sklopu modula 3 „Projektni poslovni menadžment” sastoji se od:

- rješavanja izazova/projekta
- izrade strateškog koncepta problema
- načina implementacije
- prezentacije tvrtkinu menadžmentu

• Budući da je SIRIUS vrlo praktičan program za srednji menadžment, projektni zadatak sastavni je dio rada timova po grupama. Tvrtke iz realnog sektora predstavljaju po jedan zadatak i daju širu sliku svojeg poslovanja

REZULTATI MODULA/MENTORSTVA

• Strateški okvir za projektni zadatak
• Konkretni alati kojima se timovi mogu koristiti za projektni zadatak
• Ključni čimbenici za strateški izazov
• Elementi uspješnog pristupa projektnom zadatku
• Angažiranost tima na projektnom zadatku

Koliko modul traje?

1

 

Od 6. 11. 2020. do 6. 11. 2020.

Predavač

Irena Jolić Šimović

Irena Jolić Šimović, direktorica-osnivačica (Studio 5 d.o.o.)

Modul 8a - BOARDROOM, PR I DIVERSITY - Upravljanje iz perspektive CEO-a i CFO-a

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• CEO upravlja različitim interesnim skupinama, dok CFO upravlja svim aspektima financijskog poslovanja
• Tko su glavni stakeholderi o kojima treba voditi računa
• Kada su uloge CEO-a i CFO-a suprotstavljene i kako riješiti situaciju „no way out“
• Proces donošenja strateških odluka
• Važnost izvrsnosti u implementaciji strateških tema
• Važnost odabira timova i pojedinaca
• Dugoročni vs. kratkoročni rezultati

REZULTATI MODULA

• Dobiti uvid u ono što je fokus CEO-a/CFO-a
• Dobiti osnove izazova koje sa sobom nosi multidisciplinarni rad
• Kako upravljati očekivanjima
• Kako dobiti podršku za svoje ideje
• Važnost transparentnoga komuniciranja

Koliko modul traje?

3 sata

 

Od 12. 11. 2020. do 12. 11. 2020.

Predavač

Dino Dogan

Dr. Dino Dogan, direktor-osnivač (Macaklin d.o.o.)

Modul 8b - BOARDROOM, PR I DIVERSITY - Diversity kao pokretač inovativnosti i rasta

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Diversity – po čemu smo raznoliki
• Ekonomski razlozi za različitost, preduvjet održivosti
• Zašto nismo skloni prihvaćanju različitosti
• Uobičajene pristranosti, kako ih prepoznati i spriječiti
• Kako kroz raznolikost poticati inovativnost
• Primjeri kompanija koje uspješno koriste inovativni potencijal različitosti

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje značenja raznolikosti za poslovanje i održivost
• Razumijevanje nesvjesnih pristranosti
• Uvid u korisne alate osvještavanja nesvjesnih pristranosti
• Razumijevanje dinamike rasta i inovativnosti
• Razumijevanje koncepta održivosti unutar profitabilnosti

Koliko modul traje?

2 sata

 

Od 12. 11. 2020. do 12. 11. 2020.

Predavač

Diana Kobas Dešković

Mr. sc. Diana Kobas Dešković, direktorica (Spona code d.o.o.)

Modul 8c - BOARDROOM, PR I DIVERSITY - Backstage i front stage PR-a

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Kako funkcionira medijska scena u Hrvatskoj te kako prepoznati strateške elemente pozadine pojedinih informacija u medijima
• Glavne značajke pojedinih kanala komunikacije
• Društvene mreže – kako se njima efikasno koristiti
• Korporativni PR – interni i vanjski
• Krizni PR, što „da”, a što „ne”
• Tips & tricks stand up-a pred kamerom – praktična vježba

REZULTATI MODULA

• Prepoznati i znati čitati informacije u medijima
• Dobiti osnovne elemente i karakteristike različitih medijskih kanala
• Prepoznati i iskoristiti komunikaciju preko društvenih mreža
• Biti upoznati s glavnim „do’s and don’ts” u :

- korporacijskom PR-u
- kriznom PR-u

• Kratki medijski trening

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 13. 11. 2020. do 13. 11. 2020.

Predavač

Krešimir Macan, komunikacijski savjetnik i PR stručnjak

Modul 9 - Leadership u praksi

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Definicija leadershipa i menadžmentskog okružja – procesi i tijek – „Velika slika”
• Viđenje sebe i svojih vrijednosti u ulozi lidera
• Vođenje u praksi prema načelima predanosti i kompetentnosti za pojedini zadatak (situacijsko vodstvo)
• Inspiracija, individualizirani pristup i intelektualni stimulus (transformacijsko vođenje)
• Ostvarivanje utjecaja i storytelling

REZULTATI MODULA

• Razumjeti i razviti kritičko poimanje uspješnog leadershipa
• Definiranje osobnih voditeljskih vrijednosti
• Delegiranje, praćenje napretka i poduzimanje potrebnih akcija
• Inspiriranje i motiviranje pojedinca i tima
• Ostvarivanje utjecaja i storytelling
• Razvoj akcijskog plana zasnovanog na rezultatima svojih jakih strana i područja za unapređenje

Koliko modul traje?

2 dana

 

Od 26. 11. 2020. do 27. 11. 2020.

Predavač

Rajka Marković, direktorica-osnivačica (Prava formula d.o.o.)

Modul 10a - UPRAVLJANJE PROMJENOM / TRANSFORMACIJA - Digitalna transformacija / digitizacija

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Što je digitalna transformacija
• Zašto je digitalna transformacija nužnost, a ne opcija svake organizacije i državne uprave
• Važnost inovacije poslovnih modela
• Kako teče proces pripreme i provedbe digitalne transformacije
• Prednosti, izazovi i rizici
• Što je intrapreneur i koja je njegova uloga
• Što je industrija 4.0 i što ona donosi
• Pogreške koje kompanije čine kod digitalne transformacije

REZULTATI MODULA

• Razumjeti digitalnu transformaciju
• Prepoznati što se stvarno podrazumijeva pod pojmom digitalna transformacija
• Prepoznati važnost digitalne transformacije kompanija
• Prepoznati prednosti digitalizacije poslovanja
• Dobiti osnove kako postaviti okvir i započeti pripremu za digitalnu transformaciju vaše organizacije
• Na što obratiti posebnu pozornost u poslovanju vaše organizacije u digitalnom dobu

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 10. 12. 2020. do 10. 12. 2020.

Predavač

Vedran Antoljak, glavni partner (Apsolon d.o.o)

Modul 10b - UPRAVLJANJE PROMJENOM / TRANSFORMACIJA - Transformacija – Postoji li „silver bullet“?

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Razumjeti razvojnu i poslovnu strategiju organizacije
• Upravljanje promjenama u teoriji i praksi
• Uvođenje promjena u organizaciji
• Osnove dijagnostike status quo u odnosu na stratešku smjernicu
• „Dealing with resistance“
• Postavke uspješne transformacije
• Uspjeh i motiv

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje dijagrama „uvođenje promjena u organizaciji”
• Suradnja sa senior leadershipom i izvršnim odborom u svrhu dijagnosticiranja i rješavanja izazova u organizaciji
• Kako provesti promjenu
• Ulaganje napora za pokretanje promjena unutar organizacije usmjeravanjem ljudskih potencijala prema strateškim ciljevima
• Potrebne kompetencije za „change leadera“
• Uspješna transformacija

Koliko modul traje?

2 sata

 

Od 11. 12. 2020. do 11. 12. 2020.

Predavač

Irena Jolić Šimović

Irena Jolić Šimović, direktorica-osnivačica (Studio 5 d.o.o.)

Modul 10c - Završno predavanje i predstavljanje projekata

Kratki sadržaj

Završno predavanje i predstavljanje projekata

Koliko modul traje?

3 sata

 

Od 11. 12. 2020. do 11. 12. 2020.

Predavač

Irena Jolić Šimović

Irena Jolić Šimović, direktorica-osnivačica (Studio 5 d.o.o.)

Za sve detalje o modulima i predavačima, preuzmite brošuru putem linka u nastavku:

SIRIUS program - digitalna brošura

Prijavu za sudjelovanje možete poslati klikom na link ispod:

Upoznajte osnivače programa

plus

Irena Jolić Šimović

Managing director & founder

plus

Marija Vuković

Office manager

Irena Jolić Šimović

Managing director & founder

Irena posjeduje znanja i kompetencije u strateškom menadžmentu i ljudskim resursima. Ima višegodišnje iskustvo kao članica Uprave Hrvatskog Telekoma, telekomunikacijskog lidera u Hrvatskoj, dijela Deutsche Telekom Grupe, u različitim poslovnim područjima (HR, poslovni korisnici, fiksni i internet biznis). Više godina je vodila strategiju i poslovni razvoj u HT-u. Radila je na Hrvatskoj radioteleviziji i Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, gdje je bila najmlađi šef kabineta Ministra u Vladi RH.

Irena je diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završila MBA na IEDC Bled. Svjetski ekonomski forum uvrstio je Irenu na listu mladih svjetskih lidera u Davosu. Irena je završila niz certificiranih edukacija iz područja strategije, upravljanja, talent menadžmenta.

Marija Vuković

Office manager

Marija je iskusan voditelj ureda. Ima više od 10 godina iskustva u Hrvatskom Telekomu, gdje je vodila urede operativnih direktora i članova Uprave. Uspješno vodi i održava sve uredske sustave, vodi uredsku administraciju i back office, radi sa različitim sistemskim aplikacijama, priprema prezentacije, brifinge, te ima odlične organizacijske i komunikacijske vještine.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te studirala južnoslavensku filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Certificirani je stručnjak za EU Fondove.