O programu SIRIUS.Biz

Kada?

25. 4. 2024. - 18. 10. 2024.

Trajanje programa:

10 modula unutar 5 mjeseci kroz 60 nastavnih sati

Broj modula:

10 uživo

Predavanja:

četvrtkom (1. modul) & petkom - (svi ostali moduli) od 9:00 do 15:30 sati

Maksimalni broj polaznika:

19

Cijena:

2.650 EUR + PDV

Mjesto održavanja:

HUB 385 – Ul. Franje Petračića 6, Zagreb

Kontakt za prodaju:

Marija Vuković

Telefon:

+38513897035

Mobitel:

+38598251257

E-Mail:


SIRIUS Biz Leadership Program

Sirius.Biz Leadership Akademija je strateški osmišljena kako bi polaznicima pružila ključne vještine potrebne za vođenje organizacije kroz suvremene poslovne izazove. SIRIUS.Biz Leadership Akademija idealna je za linijske menadžere, projektne menadžere i eksperte jer pruža ključna znanja i vještine iz područja strategije, upravljanja projektima i vremenom, osnova financijskog menadžmenta, strateškog marketinga, upravljanja/leadershipa. Program polaznicima pruža priliku da steknu ključne kompetencije za uspješno vođenje i oblikovanje organizacijske izvrsnosti.

Nakon programa SIRIUS.Biz koji kombinira hard i soft vještine, naši polaznici: razumiju te povezuju strategiju i operativu u različitim situacijama (predvidivim i nepredvidivim),
razvijaju sebe i svoj tim, posjeduju analitičke i interpersonalne vještine i sposobnosti kojima mogu preuzeti složenije zadatke, imaju poboljšanu komunikaciju i napreduju u karijeri.

Sirius.Biz Leadership Akademiju prošlo je više od 1.000 polaznika. 

Naši predavači – vrhunski stručnjaci iz prakse – kroz interaktivan pristup kroz 10 modula s polaznicima kreiraju izvrsno iskustvo stjecanja novih poslovnih vještina, prenoseći znanja u zadani teoretski okvir (#praktičnoidinamično) što polaznici visoko ocjenjuju.

 
Ocjene programa su visokih 4.9/5.0.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rok za prijavu na program

11. 4. 2024.

Ukratko o modulima

Modul 1 - UŽIVO - OSNOVNI STRATEŠKI ALATI

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Uvod u strateški način razmišljanja; novi načini razmišljanja i strateški pogled
• Otkrivanje trendova i uzoraka u makro okruženju
• Uvođenje strateškog načina razmišljanja u poslovnu praksu, metoda Balanced Scorecard
• Kako usvojiti potpune operativne implikacije strateškog načina razmišljanja Kako prilagoditi
strategiju kriznim situacijama?
• Inovacija – što i kako?
• Postavljanje akcijskog plana za usvajanje vještina strateškog načina razmišljanja za sebe i svoje kolege

REZULTATI MODULA

• Naučiti kako kreirati stratešku viziju koja će inspirirati i osnažiti tim/organizaciju
• Naučiti koristiti se strateškim promišljanjem u svrhu analize trenutačne strateške pozicije
• Otkriti kako razviti snažne strategije koje će postići viziju i ostvariti ciljeve i
kako prilagoditi strategiju u nepredvidivim situacijama
• Naučiti koristiti alate i način razmišljanja u nepredviđenim situacijama
• Kako postići inovaciju u procesu

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 25. 4. 2024. do 25. 4. 2024.

Predavač

Ivana Gažić - SIRIUS mini

Ivana Gažić, predsjednica Uprave – CEO (Zagrebačka burza d.d.)

Modul 2 - UŽIVO - UPRAVLJANJE PROJEKTOM I VREMENOM NA EFIKASAN NAČIN

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Osnove upravljanja projektima kroz glavne faze projekta – pokretanje, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, zatvaranje
• Uloge i odgovornosti sudionika u projektu
• Definiranje opsega, proračuna i projektnog plana
• Praćenje tijeka projekta i potrebne promjene i vođenje projektnog tima. Scenarij analiza u nepredvidivim situacijama
• Upravljanje portfeljem projekata
• Efikasno upravljanje vremenom – kako do njega?

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje uloge projekata u organizaciji
• Implementacija organizacijske strategije kroz projekte
• Ovladavanje ključnim čimbenicima za uspjeh projekta
• Teoretsko i praktično znanje o svim fazama projekta. Akcijski plan u nepredvidivim situacijama
• Praćenje i upravljanje projektima tijekom njihova cijeloga životnog ciklusa te uloga ureda za upravljanje projektima u tvrtki (PMO)
• Efikasne metode u upravljanju vremenom

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 10. 5. 2024. do 10. 5. 2024.

Predavač

Igor Zlatevski - SIRIUS mini

Igor Zlatevski, direktor Ureda za strateški razvoj (Hrvatska lutrija d.o.o.)

Modul 3 - UŽIVO - UPRAVLJANJE SOBOM

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ
• Dublji uvid u vlastito funkcioniranje
• Uvid u funkcioniranje ljudi različitih od nas samih
• Kreiranje efikasnih odnosa zasnovanih na razumijevanju različitosti
• Upravljanje konfliktom
• Uvid u vlastite snage i prostor za razvoj
• Analiza vlastitog trenutačnog stila vođenja

REZULTATI MODULA

• Dublji uvid u vlastite snage i područja za razvoj
• Bolje razumijevanje načina funkcioniranja drugih ljudi
• Osvještavanje vlastitih načina reagiranja u konfliktnim situacijama i uvida za bolje upravljanje takvim situacijama
• Osvještavanje važnosti emocionalne inteligencije i načina na koji se ona razvija
• Smjernice za daljnji osobni razvoj

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 24. 5. 2024. do 24. 5. 2024.

Predavač

LATICA MLADINA, suosnivačica tvrtke Together d.o.o.

Modul 4 - UŽIVO - KAKO RASTI NA TRŽIŠTU UZ STRATEŠKI MARKETING?

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ
• Što je marketing i kako izgleda njegov razvoj do danas?
• Kako definirati ciljano tržište i kako pristupiti planiranju s korisnikom u središtu plana?
• Kako uspješno komunicirati robnom markom i koji su kanali komunikacije danas aktualni?
• “4P”
• Prodajna strategija i prodajni kanali

REZULTATI MODULA

• Upoznati se s marketing strategijama robnih marki te kako pristupiti i/ili rukovoditi planiranjem
• Savladati osnovna znanja o kanalima komunikacije robnih marki te njihovom planiranju i usklađivanju sa željama/potrebama korisnika
• Dobiti osnove utvrđivanja prodajne strategije, strategije cijena i channel mixa te spoznati osnovne prodajne vještine

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 7. 6. 2024. do 7. 6. 2024.

Predavač

VESNA VLAHOVIĆ DAŠIĆ, direktorica tvrtke CO-BRAIN i dugogodišnja direktorica marketinga Coca-Cole

Modul 5 - UŽIVO - FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Strateški pogled na financije - osnove
• Budžetiranje i planiranje (budgets and forecasting)
• Kako funkcionira račun dobiti i gubitka
• Kako funkcionira bilanca
• Kako funkcionira tijek novca
• Osnove modela Business Case
• Financijska scenarij analiza u nepredvidivim situacijama

REZULTATI MODULA

• Precizno određivanje ključnih pokazatelja financijskih performansi
• Prezentacija napretka svojih ciljeva ključnim dionicima
• Kako razmišljati analitički
• Upotreba alata i metoda za poboljšanje financijskih učinaka/rezultata
• Donošenje poslovnih odluka na solidnim analizama financijskih pokazatelja
• Donošenje poslovnih odluka u nepredvidivim situacijama

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 14. 6. 2024. do 14. 6. 2024.

Predavač

Dino Dogan - SIRIUS mini

dr. sc. Dino Dogan, dekan Luxembourg School of Business i direktor Dogan Consultinga d.o.o.

MODUL 6 - UŽIVO - UPRAVLJANJE PROMJENOM

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ
• Faze promjene, karakteristike i psihološke reakcije
• Prepoznavanje i prihvaćanje reakcija kod sebe i drugih
• Efikasno nošenje s promjenama kroz pojedine faze
• Individualni plan za bolje upravljanje promjenama

REZULTATI MODULA

• Razumijevanje prirode promjene
• Razumijevanje svojih i tuđih reakcija u različitim fazama promjene
• Što možemo učiniti za bolje upravljanje promjenama na osobnoj razini
• Što možemo učiniti kada smo nositelji promjena u organizaciji

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 5. 7. 2024. do 5. 7. 2024.

Predavač

ĐURĐICA PREOČANIN KORICA, direktorica Safe Leapa

Modul 7 - UŽIVO - BACKSTAGE I FRONT STAGE OF PR

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Kako funkcionira medijska scena u Hrvatskoj, te kako prepoznati strateške elemente pozadine pojedinih informacija u medijima
• Glavne značajke pojedinih kanala komunikacije
• Društvene mreže – kako se njima efikasno koristiti
• Korporativni PR – interni i vanjski
• Krizni PR, što „da”, a što „ne”
• Osobni branding – „tips & tricks”

REZULTATI MODULA

• Prepoznati i znati čitati informacije u medijima
• Dobiti osnovne elemente i karakteristike različitih medijskih kanala
• Prepoznati i iskoristiti komunikaciju preko društvenih mreža
• Biti upoznati s glavnim „do’s and don’ts” u :
- korporacijskom PR-u
- kriznom PR-u
• Kratki medijski trening

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 13. 9. 2024. do 13. 9. 2024.

Predavač

Krešimir Macan - SIRIUS mini

Krešimir Macan, komunikacijski savjetnik i PR stručnjak

MODUL 8 - UŽIVO - UPRAVLJANJE ODNOSOM S KORISNICIMA

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ
• Osnove CX-a (korisničko iskustvo)
• Najveće zamke CX-a
• Outside-in strategija
• Customer centric kultura
• Lojalnost klijenata i Net promotor score - NPS
• Kako efikasno komunicirati interno i eksterno?
• Snaga komunikacije i alati

REZULTATI MODULA

• Efikasne metode u CX-u
• Kako postići ORG kulturu orijentacije na kupca
• Kako dobiti lojalnog klijenta?
• Kako mjeriti zadovoljstvo klijenata i što s tim?
• Metode efikasne interne i vanjske komunikacije
• Vrste organizacijskih kultura
• Alati i metodologija

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 27. 9. 2024. do 27. 9. 2024.

Predavač

VEDRANA TONKOVIĆ, direktorica CX Centra

Modul 9 - UŽIVO - UPRAVLJANJE USPJEŠNIM TIMOVIMA

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Voditeljski stilovi: podrška i usmjerenje kao dvije temeljne dimenzije
• Razvojni nivo zaposlenika: predanost i kompetentnost zaposlenika za zadatak
• Razgovor sa zaposlenikom za svaki stil vođenja u skladu sa situacijskim vodstvom
• Visoko učinkoviti zaposlenici - kako ih razvijati i koji su najčešći rizici
• Problemi s neadekvatnim učinkom - simptomi, uzroci i što učiniti

REZULTATI MODULA

• Razumjeti vlastiti stil vođenja i rizik nenamjeravanih posljedica
• Biti sposobni integrirati u vlastiti stil i „tvrdo“ i „meko“ vođenje
• Naučiti kako primjenjivati stilove vođenja s obzirom na razvojni nivo zaposlenika
• Proširiti sposobnost komunikacije sa zaposlenicima različite predanosti i kompetencija i prepoznati rizike
• Korištenje sadržaja modula u vođenju timova

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 4. 10. 2024. do 4. 10. 2024.

Predavač

Fran Mikuličić, corporate consigliere & mentor

Modul 10 - UŽIVO - CASE STUDY and Closing - Leadership u praksi

Kratki sadržaj

KRATKI SADRŽAJ

• Priprema grupe za Case study
• Kako definirati SWOT ANALIZU leadera i timova iz Case study-ja?
• Što su glavne neuralgične točke Case study-ja?
• Kritične točke pri donošenju odluka
• Nepredvidive situacije
• Strategije uspješnih timova i leadera

REZULTATI MODULA

• Upoznati se s različitim stilovima leadershipa
• Otkloniti temeljnu predrasudu ledershipa („talent po rođenju”)
• Dobiti temeljne postavke odlučivanja i razvoja timske dinamike
• Upravljanje u nepredvidivim situacijama
• Kako donositi odluke

Koliko modul traje?

1 dan

 

Od 18. 10. 2024. do 18. 10. 2024.

Predavač

Irena Jolić Šimović - SIRIUS mini - Studio 5

IRENA JOLIĆ ŠIMOVIĆ, direktorica i osnivačica Studija 5, tvrtke za poslovno savjetovanje (www.studio-5.co)

Za sve detalje o modulima i predavačima, preuzmite brošuru putem linka u nastavku:

SIRIUS AKADEMIJA_2024_

 

 

Prijavu za sudjelovanje možete poslati klikom na link ispod:

Upoznajte osnivače programa

plus

Irena Jolić Šimović

Managing

plus

Marija Vuković

Office manager

Irena Jolić Šimović

Managing

Irena posjeduje znanja i kompetencije u strateškom menadžmentu i ljudskim resursima. Ima višegodišnje iskustvo kao članica Uprave Hrvatskog Telekoma, telekomunikacijskog lidera u Hrvatskoj, dijela Deutsche Telekom Grupe, u različitim poslovnim područjima (HR, poslovni korisnici, fiksni i internet biznis). Više godina je vodila strategiju i poslovni razvoj u HT-u. Radila je na Hrvatskoj radioteleviziji i Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, gdje je bila najmlađi šef kabineta Ministra u Vladi RH.

Irena je diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završila MBA na IEDC Bled. Svjetski ekonomski forum uvrstio je Irenu na listu mladih svjetskih lidera u Davosu. Irena je završila niz certificiranih edukacija iz područja strategije, upravljanja, talent menadžmenta.

Marija Vuković

Office manager

Marija je iskusan voditelj ureda. Ima više od 10 godina iskustva u Hrvatskom Telekomu, gdje je vodila urede operativnih direktora i članova Uprave. Uspješno vodi i održava sve uredske sustave, vodi uredsku administraciju i back office, radi sa različitim sistemskim aplikacijama, priprema prezentacije, brifinge, te ima odlične organizacijske i komunikacijske vještine.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te studirala južnoslavensku filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Certificirani je stručnjak za EU Fondove.