Services

01
Transformacija
kompanije

Services

Naša ekspertiza u području transformacije, koja dolazi iz višegodišnjeg praktičnog iskustva, stavlja nas u poziciju da možemo u potpunosti implementirati optimalne promjene u kompanijama različitih veličina i u različitim industrijama. Pri tome vodimo računa o kontekstu u kojem se kompanije nalaze: postojeći modeli upravljanja, razine restrukturiranja, ljudi i njihovi motivacijski aspekti. Ovisno o rezultatu i uspješnosti transformacije, naš model angažmana orijentiran je na success fee.

Elementi transformacije:
 • Strategija rasta
 • HR strategija
 • Optimizacija troškova i financijski menadžment
02
Organizacija i ljudi

Ljudi su najvažniji element u svim nastojanjima i promjenama. Ljudi dolaze prije strategije. Naš prvi modul je postavljanje procesne i organizacijske sheme, te resursne mape.

Nudimo:
 • Razvoj procesnih shema
 • Postavljanje i razvoj optimalne organizacije
 • Procjenu menadžmenta
03
Ljudski potencijali i
upravljanje promjenama (HR)

Funkcija HR-a u organizaciji koja je usklađena s poslovnom strategijom je ključ uspješne promjene.

Nudimo:
 • Redizajn sustava plaća i naknada
 • Upravljanje talentima
 • Ispitivanje korporativne klime
 • Mjere za povećanje Employeer branding-a
 • Postavljanje platforme za željenu korporativnu kulturu
 • Razvoj efikasnog HR-a u tvrtki
 • Pregovore za kolektivni ugovor i optimizaciju troškova osoblja
 • Restrukturiranje
 • Programe outsourcing-a, akvizicije i integriranja
04
Strategija

Koji smjer kompanija treba odabrati? Što je njen glavni razlog postojanja? Koje su jake, a koje slabe strane kompanije? Fokus nam je formulacija održive strategije koja je provediva u tržišnom okruženju u kojemu se tvrtka nalazi. Vjerujemo da transparentnost i komunikacija strategije svima u organizaciji značajno pridonosi uspjehu provedbe strategije. Također vjerujemo da su bitni sastavni dijelovi strategije strategija rasta i brand strategija.

Nudimo:
 • Proces strateškog planiranja i postavljanje ciljeva
 • Strateške smjernice za poslovne segmente u organizaciji
 • Komunikacijski plan strategije
 • Marketing strategije i strategiju branda
 • Strategiju rasta
 • Razvoj glavnih elementa brandinga
05
Optimizacija troškova i
financijski menadžment

Kompanije koje su provodile rezanje troškova na kratki rok, nisu uspjele dodati/dobiti vrijednost na duži rok. Glavni pokretač uspješnog troškovnog restrukturiranja je svijest svih u organizaciji o načinu na koji će se troškovi smanjiti na duži rok. Mi pristupamo troškovnoj optimizaciji vodeći se metodom Kako biste postavili troškove da upravo osnivate svoju tvrtku, poznatu kao Zero based budgeting, koja je više pitanje stave svih u organizaciji, a manje „rezanje“ troškova. Implementiramo također financijski menadžment, ovisno o potrebi restrukturiranja.

Nudimo:
 • Analizu troškova
 • Kako poboljšati profitabilnost
 • Izrada poslovnih izvještaja (MIS)
 • M&A, spin off, financijsko restrukturiranje
 • Plan implementacije – kako će organizacija prihvatiti i implementirati novi pristup u troškovnom segmentu

Ovisno o potrebama klijenta otvoreni smo za opcije:

- Preuzimanja upravljačke role, ako se radi o transformaciji kompanije u cijelosti. U tom slučaju primjenjiv je model baziran na success fee

- Projektni pristup - operativni konzalting

Ovisno o potrebama klijenta možemo ponuditi:

- Upravljanje odnosima s dioničarima

- Upravljanje odnosima s društvenom zajednicom i sindikatima

- Upravljane odnosima s investitorima i bankama

- Upravljanje odnosima s korisnicima i zaposlenicima

Reference

janaf-logo
hrt-logo
h1-logo
klara-logo